Meny

Villkor

GDPR och Safemind

Enligt GDPR innebär en bekräftande handling att personen signalerar samtycke genom att kryssa i en box vid besök på en webbsida. Ett samtycke ger du därmed genom att kryssa för rutan för Safeminds integritetspolicy och hanteringen av din personliga information. Därmed görs ett aktivt val att godkänna ändamålet och de villkor som ligger till grund för detta. Ett berättigat intresse är även detta en laglig grund som innebär att det finns en relevant och proportionerlig relation mellan Safemind och dig som konsumerar Safeminds tjänster. Dina personuppgifter kommer att behandlas under tiden för aktuellt rekryteringsuppdrag, samt sparas i vårt systemstöd då du gett ditt aktiva samtycke till att kunna matchas mot framtida rekryteringsuppdrag. Du behåller under denna tid rätten till att få tillgång till de uppgifter vi sparat, du har möjlighet att få dessa korrigerade, begära att Safemind raderar dessa samt dra tillbaka ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet.

Om du inte längre önskar att bli kontaktad för de tjänster som Safemind erbjuder, klicka här.